Jdi na obsah Jdi na menu
 


TĚLOCVIČNÁ JEDNOTA SOKOL CHRUDIM

Historie  Sokola Chrudim

Sokol Chrudim  vznikl v  roce 1867.  Prvním starostou Sokola Chrudim byl zvolen  Alois Gallát. Prvním cvičitelem  byl bratr Alois Šmahel, který byl vyslán do Prahy na cvičitelský kurz. Po jeho absolvování se velmi dobře uplatnil v chrudimské jednotě.

 Jedním bodem činnosti Sokola byly výlety, kterým pro okázalé vnější vystupování úřady nepřály. Již v květnu 1868 zakázaly novému spolku užívání trubky a dovolily jen průvody s hudební kapelou. V Praze, dne 16.května 1868 zastoupením 8.členů, se jednota účastnila slavnosti kladení základního kamene Národního divadla. Dále se konaly zájezdy k svěcení praporu do Brna, výlety na Lichnici, do Heřmanova Městce, Pardubic, Chrasti i jinam. Dne 31. ledna 1869 se jednota zúčastnila v plném počtu svěcení obecního pivovaru.

V roce 1885 byl starostou Sokola zvolen Dr.Karel Pippich. Pod jeho vedením nastal největší rozmach Sokola v Chrudimi.

Mimo běžnou tělocvičnou činnost postupem let Sokol pořádal mnoho různých podniků a to hlavně pro fond na stavbu své tělocvičny a ve prospěch stavby Národního divadla. Největší z nich byla bazarová slavnost roku 1886, jejichž výtěžek v částce 2.200 zlatých, tvořil základ na postavení vlastní tělocvičny. Pod vedením bratra Judr. Karla Pippicha si Sokolové postavili konečně svoji Sokolovnu. V témže roce byl pro jednotu zásluhou  „Spolku paní a dívek“ zhotoven slavnostní prapor za spoluúčasti Umělecko-průmyslové školy pražské a místních žen. Téhož roku byl založen ženský odbor Sokola.

Po otevření sokolovny byl uspořádán župní slet, na němž cvičilo 320 cvičenců na tehdejší dobu velmi značný počet. Od té doby nastal příliv nových členů. Sokol Chrudim pořádala často přednášky, na které zvala význačné pracovníky z blízkého okolí a i z Prahy. Roku 1906 přednášel v Chrudimi i profesor T.G.Masaryk o Havlíčkovi.

Sokol Chrudim se zúčastnil všech Všesokolských sletů v Praze to platí dodnes. Ve druhé světové válce bylo popraveno a umučeno mnoho bratří a na jejich památku v roce 1946 byla v sokolovně zasazena pamětní deska.

Po druhé světové válce v roce 1947 naše Jednota oslavila 80 let od svého založení. K tomu výročí 18.května 1947 se v divadle Karla Pippicha konala Valná hromada. V roce 1948 se konal XI.všesokolský slet, kde svým vystoupením Sokolové dali najevo nesouhlas s diktaturou KSČ. Odvetou došlo k tomu, že v roce 1950 dochází k rozpuštění Československé obce sokolské. Pak po 18 letech svitla naděje na obnovu, ale příchodem sovětských vojsk a následná normalizace všemu zabránila.

Cvičit se ale nepřestalo, cvičilo se po dobu 40 let jen pod jiným názvem .

Zúčastňovali  jsme se na všech zimních a letních gymnastických a lehkoatletických soutěží, pořádali jsme zájezdy na hory pro děti a dospělé. V roce 1970 byl uspořádám první letní tábor. Od té doby se pořádají letní tábory pro děti dodnes.

Po sametové revoluci v roce 1989  se v lednu 1990 se v Chrudimi sešel přípravný výbor Sokola za účelem obnovit jeho činnost. Na podzim téhož roku byl odhlasován na Výroční konferenci Tělovýchovné jednoty Chrudim, pod kterou jsme téměř 40 let pod názvem ZRTV patřili, přestup členů odboru ZRTV do již opětně vzniklé Československé obce sokolské.

V roce 1991 byla potvrzena registrace Sokola Chrudim u  ČOS v Praze.

K zakládajícímu oddílu Sokolské všestrannosti se postupně přidaly další oddíly.Jako první to byla sportovní gymnastika, hned po ní následovala moderní gymnastika. K nim potom se přidala  házená, basketbal, volejbal, stolní tenis, cyklistika. Postupem času přibyly v Sokole i modernější sporty jako jsou mažoretky, florbal a dětský aerobik.

Začátkem roku 2020  naše jednota měla 690 členů.

V roce 1992  se konalo zahájení jednání týkající se předání majetku. Předání se s konečnou platností uskutečnilo v roce 1996. Tento majetek obsahoval nejen Sportovní halu a Tyršův dům, ale také Sporthotel. Dlouho jsme se snažili vše udržovat a shánět peníze.Ale při minimálním stavu počtu zaměstnanců se vlastně téměř vše zajišťovalo dobrovolně. V roce 2011 jsme byli nuceni předat veškerý majetek Městu Chrudim. V současné době jsme v nájmu u Sportoviště města Chrudim.

 

kontaktní email T.J.Sokol Chrudim: paní Nina Nováková - nina.novakova@tiscali.cz